Hoạt động bệnh viện
Tập huấn “Giám sát và đáp ứng với bệnh sởi” cho cán bộ y tế Gia Lai Tập huấn “Giám sát và đáp ứng với bệnh sởi” cho cán bộ y tế Gia Lai

Ngày đăng: 30/08, 16:51

​ (GLO)- Ngày 30-8, tại TP. Pleiku, được sự hỗ trợ của Dự án Nâng cao năng lực thực hiện an ninh y tế toàn cầu tại khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2021-2026, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên tổ chức lớp tập huấn “Giám sát và đáp ứng với bệnh sởi” cho hơn 50 cán bộ y tế tỉnh Gia Lai. Ông Viên Chinh...

  • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

    Đang truy cập: Sở Ngoại vụ